EPB-verslaggeving

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving, kortweg EPB-regelgeving, die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-normen). Er dient een EPB-verslaggever aangesteld door de bouwheer vóór de start van de vergunningsplichtige werken. Deze verslaggever rapporteert aan de overheid over de genomen maatregelen die het energieverbruik beperken. De EPB-aangifte, opgesteld na de oplevering van het gebouw en tevens het eindresultaat van de EPB-verslaggeving, vermeldt welk niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie het gebouw heeft behaald.

 

Doel van de EPB-verslaggeving

Het doel van de EPB-verslaggeving is het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties beperken. Een minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een gezonde binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan deze EPB-eisen bevordert het algemene comfort van de bewoners.
 
  

Wie mag als EPB-verslaggever optreden?

Om als EPB-verslaggever op te treden moet men in het bezit zijn van een diploma van architect en/of ingenieur. Men dient officieel erkend te zijn door de Vlaamse overheid en een specifieke beroepsverzekering te hebben. Het staat de bouwheer vrij om de architect zelf of een externe EPB-verslaggever aan te stellen.

 

VOORDELEN van de EPB-conforme woning

De bouwheer die bewust kiest voor een goed geïsoleerde, geventileerde en energiezuinige woning, zal hiervoor levenslang beloond worden! 

Deze levenslange voordelen zijn: 

1. Het energieverbruik zal lager zijn en dat voel je aan je energiefactuur. 
2. De uiteindelijke bouwkost is lager door de vele premies en subsidies. 
3. Een goede ventilatie en buitenzonwering zorgen voor een gezonde woning en meer comfort. 
4. Jouw aangename en comfortabele woning zal sterk in waarde stijgen op de vastgoedmarkt. 
5. Jouw leefmilieu wordt er beter van. 

Vraag uw EPB-verslaggever steeds om energie-advies vóór de start van uw bouwproject. Hij kan u beter als geen ander informeren over de mogelijke premies en subsidies bij de bouw van een energiezuinige woning.