Prijslijst

Prijzen per teller:

 

Werfkast  €  108,90
Nieuwbouw  €  155
Zonnepanelen  €  110,00
Bij verkoop woning  €  155
Herkeuring  €  155
Opmaken schema's, indien van toepassing  €    25,00
No show  €    60,50
Weekend of na 18u + 50%

 

Alle prijzen zijn incl BTW

 

Notarissen, immokantoren en EPC deskundigen kunnen vrijblijvend een offerte aanvragen op info@keakeuringen.be

 

 

Vertrouwelijkheid :

Alle keuringsverslagen die in het kader van de overeenkomst tussen KEA VZW en de klant worden opgesteld, zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de opdrachtgever.

In uitzonderlijke gevallen kan de informatie, met instemming van de opdrachtgever,  doorgegeven worden aan de notaris of andere belanghebbenden.

Wij informeren de opdrachtgever dat het keuringsverslag, volgens artikel 269 van het AREI,  aan het dossier  van de elektrische installatie dient worden toegevoegd.

Meldingsplicht :

In geval niet-conformiteiten vermeld op het controleverslag niet zijn verholpen binnen de gestelde termijnen, is het keuringsorganisme verplicht dit te melden bij de bevoegde overheid  Algemene Directie Energie FOD Economie.

De bevoegde ministeries hebben volgens art. 273 van het AREI steeds de mogelijkheid om een kopie van het keuringsverslag op te vragen.