Veelgestelde vragen

Wat houd ik best klaar wanneer de energiedeskundige langskomt?

- Bouwplannen (indien beschikbaar)

- Fakturen van bouwwerkzaamheden (nieuwe beglazing, isolatie, ...)

- Andere documenten betreffende energiebesparende maatregelen van toepassing op uw woonst.

- Verder hebben we toegang nodig tot de verwarmingsinstallatie van u woonst.

 

Wat is een EPC? 
Een Energie Prestatie Certificaat geeft het primair energieverbruik. De score houdt dus geen rekening met u persoonlijk energieverbruik, maar zorgt voor een standaard. Dit valt te verklaren daar verschillende mensen een verschillend comfortniveau wensen en dit anders het resultaat zou beïnvloeden.


Hoe werkt het EPC in de praktijk? 
Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders. 

Verhuur : De eigenaar-verhuurder moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders. De huurder krijgt van de eigenaar-verhuurder een kopij van het Energieprestatiecertificaat. 

Verkoop : Het energieprestatiecertificaat moet worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het energieprestatiecertificaat worden opgenomen. 

Hoe wordt een EPC opgemaakt? 
Het Vlaams Energieagentschap schrijft een inspectieprotocol voor dat strikt dient gevolgd te worden door de Energiedeskundige, verder stelt het Vlaams energieagentschap ook de officiele certificatie-softaware ter beschikking van de energiedeskundige. Nadat deze de gegevens van het pand hierin heeft verwerkt, genereerd de software het EPC. Dit EPC blijft ook opgeslagen in het bestand van het Vlaams Energieagentschap.

Moeten de aanbevelingen van het EPC opgevolgd worden? 

Het EPC geeft aanbevelingen voor verbetering van het primair energieverbruik van de woning en de sanitaire en verwarmingsinstallaties. Het EPC is louter informatief. Wel dient gezegd te worden dat het volgen van deze tips op termijn tot (soms grote) besparingen kan leiden op u energiefacturen.

EPC voor verhuur? 
Het EPC dient beschikbaar te zijn vanaf het ogenblik dat de woonst te huur wordt aangeboden. Dus ruim voor de ondertekening van de huurovereenkomst. Ook bij seizoensverhuur is een EPC nodig! Bij een nieuw huurder hoef je geen nieuw EPC als je er reeds 1 bezit voor deze woonst. 

EPC voor verkoop? 
Het EPC dient beschikbaar te zijn vanaf het ogenblik dat de woning (huis of appartement) te koop wordt aangeboden. Dus ruim voor de ondertekening van de verkoopsovereenkomst en voor de ondertekening van de notariële akte. Er moet zelfs een EPC zijn indien de woning na verkoop onmiddellijk volledig verbouwd wordt. 

Wat kost het EPC? 

Er zijn geen vaste prijzen, Prijzen zijn afhankelijk van het type woning en de oppervlakte, daar de energiedeskundige niet altijd dezelfde hoeveelheid werk heeft met het opmaken van het EPC. Zo zal het EPC voor een klein appartement, ingesloten tussen andere appartementen, makkelijker op te stellen zijn dan dat van een grote alleenstaande villa. Ook is het handig voor de energiedeskundige indien hij toegang heeft tot de bouwplannen.


Wie controleert het EPC? 
De Vlaamse overheid controleert de erkende energiedeskundigen type A via steekproeven op hun werk.

Wat als er geen EPC is? 
Bij gebrek aan EPC kan de koper het ontbreken van het energieprestatiecertificaat inroepen als opschortende voorwaarde voor de verkoopsovereenkomst. De eigenaar (niet de makelaar) die niet in een EPC voorziet vanaf het ogenblik dat de woning (huis of appartement) te koop wordt aangeboden, kan een boete krijgen van de Vlaamse overheid. 

Wat met appartementsgebouwen? 
Per privatieve wooneenheid (voorzien van keuken, toilet en badkamer) moet er een apart EPC opgemaakt worden. Er is geen EPC nodig voor de gemene delen van het gebouw. 

Wat met studentenkamers (koten)? 
Ook hier, per privatieve wooneenheid (voorzien van keuken, toilet en badkamer) moet er een apart EPC opgemaakt worden. Indien de individuele kamers geen toilet en badkamer hebben, dient er een EPC van het hele gebouw opgemaakt te worden. 

Wat is de invloed van het EPC op het KI? 
Het KI of kadastraal inkomen van een nieuwbouwwoning wordt verminderd indien het EPC aangeeft dat de E-waarde van woning maximum E60 is. 

Wie mag een EPC opmaken? 
Enkel een erkend energiedeskundige Type A mag een EPC opmaken. 

Moet het EPC aangepast worden na werken? 
Neen. Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven. 

Hoe lang is het EPC geldig? 

Het EPC is 10 jaar geldig. 

Wanneer is er geen EPC nodig? 
EPC’s zijn voorlopig alleen nodig in Vlaanderen, dus nog niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch in Wallonië.

 

Wat betekenen de codes op het keuringsattest?
U kan de uitleg van alle codes bekijken op deze pagina: Inbreuk codes

 

Waarom geeft mijn digitaal keuringsverslag dat de geldigheid van de handtekening onbekend is?
Dit komt omdat uw computer onze gegevens nog niet heeft. Dit wil dus zeker niet zeggen dat de handtekening niet geldig is. Om toch te controleren of het verslag geldig is, kan u de stappen volgen op deze pagina: Digitale handtekening valideren